ดอกมะลิพลังแห่งการบำรุงผิว

มะลิ เป็นไม้ยืนต้น จัดเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก จนถึงขนาดกลาง มีหลายสายพันธุ์ บางชนิดเป็นเถาเลื้อย ผิวเปลือกลำต้น สีขาว มีสะเก็ดรอยแตกเล็กน้อย ลำต้นเล็กกลม แตกกิ่งก้านสาขารอบลำต้น ใบเดี่ยวเรียงกันเป็นคู่ซ้ายขวาตามกิ่งก้าน ปลายใบแหลม โคนใบสอบเรียว ขอบเรียบผิวใบเป็นมันสีเขียวเข้มออกดอกเป็นช่อ ตามง่ามใบ หรือออกตามส่วนยอด ดอกเล็กสีขาวมีกลีบดอกประมาณ 6-8 กลีบ เรียงกันเป็นวงกลมเรียกมะลิรา หรือซ้อนกันเป็นชั้นเรียกว่า มะลิซ้อน แล้วแต่ชนิดพันธุ์ ผลเป็นรูปกลมรีเล็ก จะมีสีดำเมื่อสุกภายในมีเมล็ดอยู่ 1 เมล็ด ลักษณะของลำต้นจะแตกต่างกันไป แล้วแต่สายพันธุ์ แต่โดยมากจะคล้ายกัน Continue reading

admin